STRONA GŁÓWNA


     OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                                                                                                                                           


MSZE ŚWIĘTE


NIEDZIELA

godz. 7.30

godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

W CIĄGU
 TYGODNIA:

godz. 7.00 i 7.30

W ŚRODĘ

godz. 18.00

czas zimowy
godz. 17.00


     
Historia Parafii św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie
Data powstania parafii w Wilkołazie nie jest nam dokładnie znana, jednak powołując się na Jana Długosza, szacujemy, że był to rok 1325. Parafia początkowo przynależała do diecezji krakowskiej. Wchodziła wtedy w skład archidiakonatu lubelskiego. W 1807 roku należała do diecezji kieleckiej, a od 1818r. do diecezji lubelskiej. Zmieniał się także podział dekanalny. Do 1866r. nasza parafia należała do dekanatu Chodel, następnie Janów, a od 1918r. do dziś do dekanatu kraśnickiego.

Tradycja ludowa podaje, że początki parafii  i pierwsza świątynia mieściły się na tzw. Zagrodach, w najstarszej części parafii, w miejscu, gdzie dziś rośnie stara lipa. Niestety, kościół ten został spalony prawdopodobnie przez Tatarów, a na jego miejsce w 1440r. postawiono drugi, także drewniany i nakryty gontem. Został on konsekrowany przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, a jego pierwszym proboszczem był przypuszczalnie ks. Mathias. Niestety, i ta świątynia została zniszczona w wyniku upływu lat oraz zawieruch wojennych dotykających nasz kraj. Podania ludowe głoszą, że spalili ją Szwedzi w odwecie za zasadzkę wilkołaziaków na jeden z oddziałów wojska szwedzkiego.

HISTORA KOŚCIOŁA

Obecny kościół w Wilkołazie, została ufundowana     w 1653r. przez Jana Zamoyskiego, ówczesnego właściciela ziem wilkołaskich. Owa XVII-wieczna jednonawowa budowla, murowana z cegły i kamienia, zwanego opoką, została zbudowana na miejscu dawnego cmentarza grzebalnego. Pierwotnie otrzymała wystrój barokowy, ale wraz z upływem czasu zatracała cechy pierwotnego stylu. Wiązało się to z wielokrotnymi remontami i przebudowaniami(1721, 1794, 1815, 1846, 1868, 1885). Z ważniejszych należy wspomnieć rozbudowę kościoła w latach 1912 – 1919, kiedy to dobudowano dwie boczne kaplice.  Ołtarz główny, podobnie jak dwa ołtarze w kaplicach bocznych, został wykonany z drewna dębowego przez Bolesława Bojakowskiego w latach 1913 – 1914. W głównym ołtarzu znajduje się obraz naszego patrona, św. Jana Chrzciciela z lat 1937 – 1939, odsłaniany zawsze podczas odpustu, obraz Matki Bożej Łaskawej, pochodzący prawdopodobnie z XVII wieku, a także płaskorzeźba przedstawiająca scenę Narodzenia Pańskiego. Po obu stronach obrazu w ołtarzu głównym ustawione są rzeźby Św. Apostołów: św. Piotra z kluczami z lewej strony oraz św. Pawła z mieczem z prawej strony. Po bokach głównego ołtarza znajdują się  rzeźby dwóch świętych niewiast: św. Katarzyny i św. Barbary.

Ołtarze w kaplicach bocznych to także dzieło Bolesława Bojakowskiego z 1914r. W ołtarzu kaplicy po lewej stronie znajduje się obraz Trójcy Przenajświętszej. Kaplica ta zawiera polichromie św. Franciszka z Asyżu oraz św. Antoniego Padewskiego. Plafon, czyli dekoracyjne malowidło na suficie, obrazuje scenę złożenia Chrystusa do grobu. Kaplicę po stronie prawej można nazwać kaplicą Matki Bożej. Mówią o tym zarówno polichromie, przedstawiające Matkę Bożą Siewną i Wniebowzięcie Matki Bożej, nawiązuje do tego plafon, na którym Maryja otrzymuje hołd od poszczególnych stanów, a dodatkowo potwierdza obraz Matki  Bożej Częstochowskiej. Autorem plafonów jest Czesław Miklasiński. Zostały one namalowane   1919r. W prawej kaplicy znajduje się chrzcielnica z rzeźbionego piaskowca z połowy XVII wieku. Oprócz tego, w prawej kaplicy umieszczony  jest duży krzyż z Panem Jezusem, stojący niegdyś w kruchcie kościoła. W kaplicach znajdują się także dwa drewniane konfesjonały. Na chórze znajdują się organy, poświęcone w 1978r. W kruchcie znajduje się duży, mosiężny krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa oraz kamienna kropielnica. Kościół zewnątrz otoczony jest parkanem z kapliczkami, w których umieszczono płaskorzeźby świętych i błogosławionych. Obecna dzwonnica ma 3 dzwony, wykonane w 1946r. przez firmę Felczyńskich z Przemyśla.