STRONA GŁÓWNA


     OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                                                                                                                                          


MSZE ŚWIĘTE


NIEDZIELA

godz. 7.30

godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00

W CIĄGU
 TYGODNIA:

godz. 7.00 i 7.30

W ŚRODĘ

godz. 18.00

czas zimowy
godz. 17.00

     

Sakramenty Święte


Chrzest:W kościele katolickim chrztu udziela się małym dzieciom oraz osobom dorosłym. Zgodnie z Tradycją Kościoła do chrztu rodzice wybierają dla swojego dziecka godnych świadków– chrzestnych.

Chrzestnym może zostać ten, kto jest ochrzczony, bierzmowany, ukończył 15 lat, jest katolikiem oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez sakramentu ślubu, uczniowie nie uczestniczący w katechezie szkolnej

O zamiarze chrztu, należy powiadomić księdza dwa tygodnie wcześniej. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00 (w wakacje godz.11.00.)

Chrzest zapisuje się w księgach metrykalnych w kancelarii parafialnej. Rodzice przynoszą metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, a chrzestni zaświadczenie od swojego ks. Proboszcza. 

 

Małżeństwo:


Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe zamieszkanie. Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa. 

 

Sakrament chorych:


Zgłaszanie chorych

Chorych pragnących przyjąć ten sakrament należy zgłaszać u księży, przed lub po Mszy Św. lub w kancelarii parafialnej.

Jak się przygotować?

W domu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, wodę święconą na talerzyku oraz kropidło. Jeśli nie ma wody święconej, należy o tym księdzu wcześniej powiedzieć.

Przebieg wizyty u chorej osoby.

Kiedy Ksiądz przyjdzie do mieszkania chorego, mieszkanie należy opuścić tylko na czas spowiedzi. Po spowiedzi należy przyjść razem ze wszystkimi domownikami, aby wspólnie z kapłanem modlić się w intencji chorej osoby.